Chcete se podílet na výrobě největších lodních jeřábů či zařízení na pokládku potrubí na mořské dno? Chcete být při tom, když se tvoří super horská dráha pro zábavní park? Pokud je Vaše odpověď ANO, přidejte se k nám! Do naší společnosti Huisman Konstrukce, s.r.o. ve Sviadnově hledáme nového kolegu na pozici Programátor řídicích systémů. Hlavní zodpovědností Programátora řídicích systémů je navrhování systémů a jejich uvádění do provozu v souladu s projektovými požadavky a vnitřními standardy společnosti Huisman Konstrukce s.r.o.

Jaké budou Vaše hlavní úkoly?

 • Návrh méně složitých řídicích systémů dle projektových specifikací pod dohledem senior programátora
 • Návrh komplexních řídicích systémů podle projektových specifikací a Huisman standardů.
 • Výběr hardwarových komponent řídicích systémů ve spolupráci s kolegy z oddělení řídicích systémů, hydraulického a elektrického inženýringu
 • Účast na multidisciplinárních projektových poradách
 • Reportování příslušných informací o průběhu projektu Projektovému managementu
 • Revize softwaru ostatních kolegů z oddělení
 • Asistence při implementaci softwaru a uvedení řídicího systému do provozu
 • Příprava testovacích plánů, sloužících jako podklad pro práci oddělení Uvádění do provozu & Testování
 • Spolupráce s oddělením Uvádění do provozu & Testování během zprovozňování v ČR nebo v zahraničí
 • Audit / revize manuálů
 • Účast na jednáních během všech fází projektu